• 0536 912 91 58

HABER DETAYI

Ağustos 4, 2017 3:19 pm

Çin, Borçlarına Türkiye’nin Ekonomisi Kadar Faiz Ödüyor:

Çin, Borçlarına Türkiye’nin Ekonomisi Kadar Faiz Ödüyor:

Dünya ekonomisinin çarkları adeta borçla dönüyor. Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre (IIF) 2017’nin ilk çeyreği itibariyle
dünyada toplam borç 217 trilyon dolar. Bu borcun 56.4 trilyon dolarla yüzde 26’sını gelişen ülkeler oluşturuyor. Gelişen
ülkelerin borcunun neredeyse yarısı ise Çin’de. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’in borçları son beş yılda
ekonomisinden daha büyük oranda artış gösterdi. Ülkenin artan borçları küresel ekonomi için bir tehdit olarak görülmeye
başladı. Çin’in yıllık faiz ödemesinin 870 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Yani Çin, Türkiye’nin ekonomisi kadar faiz
ödüyor. Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası geçtiğimiz yıl 857.7 milyar dolar olmuştu.  

 

GSYH’ye oranı yüzde 258  
Dosyada şöyle denildi: “Küresel finans krizinin ardından finans otoriteleri kredi büyümesinde düğmeye bastı. Sonrasında ise
şalter bir daha indirilmedi. Çin’de hükümet, hane halkı ve kurumsal borçların büyüklüğü 28.8 trilyon dolara tırmandı. Yani
borçların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 258’e çıktı. Borçlarda 17 trilyon dolarla en büyük pay kurumların hanesinde
yazılı. Bu şirketlerin büyük bir kesimini ise çelikten kömüre, inşaattan gayrimenkul geliştirmeye kadar birçok alanda hizmet
veren devlet kontrolündeki firmalar oluşturuyor.  
Çin’de kredi büyümesi bu hızla büyümeye devam ettikçe, çöküş yaşama olasılığı giderek artıyor. Bir noktadan sonra
hükümetin borç çevirememesinden ve yeni projeleri finanse edememeye başlamasından endişe ediliyor. Çin, borç
bağımlılığını azaltmazsa küresel ekonomi için de önemli bir tehdit haline geliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından
hazırlanan bir rapora göre, yılın ilk yarısında yüzde 6.7 olan ekonomik büyüme, borca bağımlılık azalmadığı takdirde 2021
yılında yüzde 5’e inebilir. Ülkenin bir finans krizine sürüklenmesi halinde ise büyümenin yüzde 3’ün bile altına düşmesi olası.
Nomura Holdings’e göre geçtiğimiz yıl küresel büyümenin üçte birinin geldiği Çin’deki bir finans krizinin etkileri dünya
ekonomisine dalga dalga yayılabilir.” Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yılın ilk yarısında ülkenin yüksek
borç oranına dikkat çekerek Çin’in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu “Aa3”ten “A1” seviyesine düşürmüş,
görünümü de negatiften durağana çekmişti.  
Çin'de borç seviyesine ilişkin veriler  
■ Borçların büyüklüğü GSYH’nin yüzde 258’sine çıktı. 2008 yılında bu oran yüzde 160 civarındaydı.  
■ Çin’in GSYH’si yaklaşık 11 trilyon dolar. Ülkenin finans dışı borçlarının GSYH’ye oranı, dünyanın en borçlu ülkesi ABD ile
neredeyse aynı seviyede.  
■ Hanehalkı borcunun toplam içindeki payı yüzde 45 civarında.  
■ 29 trilyon dolara çıkan borcun 17 trilyon doları şirketlere ait.  

■ 1.37 milyar nüfusu olan ülkede kişi başına borç yaklaşık 21,279 dolar.  
■ Çin’in borçlarına ödediği yıllık faizin 870 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.