HABER DETAYI

Şubat 3, 2018 11:35 am

MESS Sözleşmesi Tamamlandı

MESS Sözleşmesi Tamamlandı

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2017 – 2019 grup toplu iş sözleşmesi, 12 saat süren görüşmelerin ardından bu sabah 06.00 itibariyle bağıtlanmıştır.

Üyelerimize söz verdiğimiz gibi, iki yıl süreli ve üç ayaklı olarak imzalanan sözleşme uyarınca, 31 Ağustos 2017’deki saat ücretleri 1 Eylül 2017’den geçerli olmak üzere 9 liraya çekilmiştir.

Bunun ardından, herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş alınmış ve kıdem zammı da her yıl için 30 lira olarak kararlaştırılmış,15 yılla sınırlı tutulmuştur.

1 Ocak 2017’den önce işbaşı yapan ve yılını dolduran herkes kıdem zammından yararlanacaktır. Buradan hareketle, 15 yılını doldurmuş işçinin alacağı kıdem zammı 450 lira olmuştur.

İmzaladığımız sözleşmedeki oranların ve rakamların parasal ifadesi şöyledir:

Sosyal haklar hariç olmak üzere, bir yılını dolduran yani kıdemden yararlanan bütün üyelerimiz, en az 510 lira olmak üzere, 930 liraya kadar değişen miktarlarda zam alacaktır.

Bu zamların ortalama getirisi de yüzde 24,63 olmuştur. Bu getirinin açılımı ise şöyledir:

Çekme yüzde 1,18, seyyanen yüzde 15,83 (1 lira 60 kuruş), kıdem zammı ise yüzde 7,62 (10 kuruş).

Öte yandan, sosyal haklara aldığımız zam oranı yüzde 23 olmuştur. Bunun getirisi aylık yüzde 1,68, parasal değeri ise 50 lira 91 kuruştur.

Böylece, sosyal yardım zammıyla birlikte aldığımız tüm zam oranlarını, yani çekme, seyyanen ve kıdemi topladığımızda kümülatif olarak zam oranımız yüzde 26,31’dir.

Bütün bunlarla beraber, şimdiye kadar sözleşmelerimizde yer almayan bazı idari haklar da kazanımlarımız arasında yer almıştır. Bunlardan ilki, yıllık getirisi 480 lira olan tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Bu getiri de kümülatif zam oranımızı yüzde 27,62’ye yükseltmektedir.

Ayrıca, postabaşı tazminatı, kendi ücretinin yüzde 8’ine yükselmiş olup, üyelerimizin en çok talep ettiği düzenleme olan, kayınvalide-kayınbaba vefatında üç günlük izin hakkı da sözleşmemize girmiştir.

Bilindiği üzere Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bu başarı, öncelikle bize destek olan, güç veren fedakar üyelerimizin başarısıdır.

Onlardan aldığımız güçle, OHAL’in arkasına sığınmadan, ülkemizin içinde bulunduğu savaş koşullarını bahane etmeden, MESS’in kırmızı çizgilerine takılmadan, grev ertelense de çaresiz değiliz diyerek çare ürettik. Kimse bizim sözleşmemizi yüksek hakeme gönderemez dedik, göndertmedik.

Üç yıllık sözleşmeyi çöpe attık, iki yıllık bağıtladık. Çekme hakkımız dedik, aldık. İkramiyeler kıstalyevm esasına dayalı olacak dediler, kabul etmedik. Denkleştirmeyi asla kabul etmedik. Kıdem verilemez dediler, onu da aldık.

Sonuç olarak, altı aylık enflasyonun 3,2 olduğu koşullarda, yüzde 24’ü aşan oranlarda zam aldık. Başka bir değişle, enflasyon üzerine yüzde 20,8 refah payı aldık. Ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten “yüzyılın sözleşmesi”olmuştur.

Bu süreçte işyerlerinde, sokaklarda, caddelerde, kent meydanlarında yağmur çamur demeden direnen, sendikasının arkasında duran, gösterdiği olgunlukla işçiyi işverene, işvereni işçiye düşman etmeyen üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

Ayrıca, yukarıda belirttiğimiz olağanüstü koşulların arkasına sığınmayan ve bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine de teşekkür ederiz.

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK METAL SENDİKASI

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.