• 0536 912 91 58

HABER DETAYI

Ağustos 12, 2017 6:38 am

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına devam ediyor. Sağlık personeli olmak için yayımlanan her duyuruyu ve açıklamayı büyük bir merakla takip eden adaylar için Sağlık Bakanlığı naklen personel alımı ilanı paylaşıldı. Yayımlanan Sağlık Bakanlığı naklen personel alımları ilanına göre; diğer kurumlarda çalışmakta olanlardan, Çocuk gelişimcisi, Diyetisyen, Ebe, Gassal, Hemşire, Mühendis, Psikolog, Sağlık memuru, Şef alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı naklen personel alımı başvuruları ne zaman? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte, Sağlık Bakanlığı naklen personel alımları hakkında merak edilenler!

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi’ çerçevesinde, gerçekleşecek olan personel alımları için başvuruların en geç 20 Aralık’a kadar yapılması gerekiyor.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI NAKLEN PERSONEL ALIMI GENEL İŞLEMLER

Genel Esaslar

1.Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kura için unvan ve branşlar birim bazında ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır. 

2.Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. 

3. Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir. 

4. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir. 

5. Bu kuraya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi en az 2 (iki) yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile Yardımcı Doçent, Doçent veya Profesör olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için naklen atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine tabi personel başvurabilir. 2 

6. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları ile diğer kadrolara müracaat edenlerin; atanmak istedikleri kadro sınıfı, unvan ve branşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin A bendine göre halen çalışıyor veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması gerekmektedir. 

7. Gassal kadrosuna başvuru yapacaklar için; halen gassal ve imam-hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az imam hatip lisesi mezunları müracaat edebileceklerdir. 

8. 2016 Yılı Kurumlar Arası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup, yapılan kura sonucu yerleşmiş olan personel ile ücretsiz izinde (askerlik, doğum, vb.) olan personel bu kuraya müracaat edemeyecektir. 

9. Aday memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre ve diğer kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetvelindeki kadrolarda görev yapanlar ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir. 10. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan münhal kadrolara müracaat edemeyeceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI NAKLEN PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

2016 2. Dönem kurumlar arası naklen atama kurası ilan metnine göre Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri aşağıdaki adımlarla gerçekleşecek; 1. Adaylar müracaatlarını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde yer alan PBS üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde yapacaklardır. 2. Kura başvuru formundaki; “Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Kadro Unvan ve Branşı” kısımlarının eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. 3. Müracaat için gerekli belgeler; a. Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra imzalayıp, halen görev yaptıkları kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirdikleri 3 (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilmesi gerekmektedir) başvuru formunun çıktısı b. Noter onaylı diploma suretinin aslı veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi suretinin aslı c. Halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesinin aslı (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren) (Atanmak için müracaat ettiği unvan/branş için mezun olduğu okul tarafından onaylanmış belge, Noter onaylı belgeler ile onaylı hizmet belgesinin asılları gönderilecek, onaylı belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gönderilmeyecektir. )4. Sağlık Bakanlığı naklen personel alımı için gerekli belgelerinden eksiklik olanlar, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen, çalıştığı kurumdaki disiplin amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 5. Adayların gönderdikleri başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde başvurular iptal edilecek ve adaylar kuraya alınmayacaklardır. 6. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Sehven kuraya dâhil edilse bile kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.